Asiakkaitamme ovat

                                   Kunnat ja kaupungit
                                   Julkiset sekä yksityiset järjestöt ja säätiöt
                                   Seurakunnat
                                   Yritykset
                                   Asunto-osakeyhtiöt
                                   Yksityistaloudet

Studio Y:n palvelut kattavat uudis- ja korjauskohteet sekä suojelukohteet.
Teemme tarve- ja hankesuunnittelusta toteutussuunnitteluun ja ylläpitoon.

Rakennussuunnittelu
Tila- ja sisustussuunnittelu
Kaluste- ja tuotesuunnittelu
Viher-, maisema- ja ympäristösuunnittelu
Erityisosaaminen
      Asiantuntijatehtävät
      Yritysilmeen luominen
      Työ- ja toimintaympäristön kehittäminen
      Visualisointi ja 3D mallinnusv
      Bim tietomallintaminen
      Tilataideteokset

Studio Y on arkkitehtitoimistojen liiton ATL:n jäsen vuodesta 2010.