Studio Y:n työkohteina ovat uudis- ja korjauskohteet sekä suojelukohteet.

RAKENNUSSUUNNITTELUN SEKÄ TILA- JA SISUSTUSSUUNNITTELUN PROJEKTIT

Kohteet ovat terveydenhoitotiloista sairaalatiloihin, liiketiloista toimitiloihin, koulutustiloista opetustiloihin, seurakunta- ja kerhotiloista kirkkoihin, hotelleista ravintoloihin sekä, omakotitaloista vapaa-ajantaloihin.

VIHER- JA MAISEMASUUNNITTELUN SEKÄ YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN PROJEKTIT

Viher- ja maisemasuunnittelukohteita ovat: puistot, leikki- ja lähiliikuntapaikat, muut julkisten ja yksityisten rakennusten ja alueiden ympäristöt sekä hautausmaat.

Pihasuunnittelukohteet ovat: päiväkotien, kerhotilojen ja koulujen pihat, muut julkisten ja yksityisten rakennusten piha-alueet sekä asunto-osakeyhtiöiden ja omakoti- ja vapaa-ajantalojen piha-alueet.